بالای صفحه

هفت تیر، انتهای خیابان استاد نجات اللهی،
خیابان سمیه، خیابان پورموسی، پلاک ۳۰

+۹۸ ۲۱ ۸۸۸۰ ۹۸۰۸
نقشه

انجمن سو :

:انجمن سو

ما در انجمن سو به روابط پایدار با سازمان‌ها و نهاد‌های هم ریشه با جامعه اهمیت می‌دهیم. در انجمن سعی داریم جان تغییرات جامعه را
درک و دنبال کنیم و در جستجوی توسعه‌ی برنامه‌ها و همکاری‌های مداوم هستیم.
در همکاری با مدارس و گروه های مشابه اجتماعی تلاش می‌کنیم تا به وسیله‌ی کشف و مشاهده‌ی هنر، ارتباطات الهام‌بخشی به زندگی روزمره اضافه کنیم و تیز‌بینانه در کنار هم بازتابنده‌ی نگاه‌های هنرمندانه‌ی اطرافمان باشیم.