بالای صفحه

هفت تیر، انتهای خیابان استاد نجات اللهی،
خیابان سمیه، خیابان پورموسی، پلاک ۳۰

+۹۸ ۲۱ ۸۸۸۰ ۹۸۰۸
نقشه

یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱ تا ۱۹
جمعه ١٦ تا ۲۰
شنبه ها تعطیل است.

تقویم:

۲ تا ۲۰ اسفند، ١٣٩٨

طلوع سمی
نمایشگاه گروهی

٢٣ خرداد تا ٣ تیر:

رالی نمایش گروهی
طبقه دوم سو:

خانه ابژه
نمایشگاه گروهی

۶ تا ۱۷ تیر،۱۳۹۹:

طراحی های جدید
نمایشگاه گروهی

۲۰ تیر تا ۷ مرداد، ۱۳۹۹:

اسرار خوراکی ها
نمایشگاه گروهی

۱۰ تا ۲۸ مرداد، ۱۳۹۹:

چند نمایش از یک پرده
علی رسام

٢۱شهریور تا ۸ مهر، ۱۳۹۹

ناخالص
پارسا مستقیم

طبقه دوم سو

عنصر موهوم
آناهیتا شهامتی

۱۱ تا ۲۹ مهر، ۱۳۹۹

هم-شکلی
نمایشگاه گروهی

۹ تا ۲۶ آبان، ۱۳۹۹:
جبروت ماضی
نمایش انفرادی

طبقه دوم سو

نور درمانی
نمایش گروهی

٣٠ ابان تا ١٧ آذر ١٣٩٩:

خواجه عبدالله
نمایش انفرادی

طبقه ی دوم سو:

پلی مورفیسم
نمایش انفرادی

٢١ آذر تا ٩ دی١٣٩٩

فتوژنیک
نمایش گروهی

١٩دی تا ١٣ بهمن ۱۳۹۹:

بازیافت سایه ها
نمایش انفرادی