بالای صفحه

هفت تیر، انتهای خیابان استاد نجات اللهی،
خیابان سمیه، خیابان پورموسی، پلاک ۳۰

+۹۸ ۲۱ ۸۸۸۰ ۹۸۰۸
نقشه

یکشنبه تا پنجشنبه ۱۱ تا ۱۹
جمعه ١٦ تا ۲۰
شنبه ها تعطیل است.

تقویم:

آبان ١٤٠٠
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
 • ***
 • زیر درختان قبلی
  نمایش یک نفره

  خیام همه چیز دان
  نمایش گروهی