بالای صفحه

هفت تیر، انتهای خیابان استاد نجات اللهی،
خیابان سمیه، خیابان پورموسی، پلاک ۳۰

+۹۸ ۲۱ ۸۸۸۰ ۹۸۰۸
نقشه

اینر
محمد حسن ارجمند
نمایشگاه انفرادی
۲۳ اردیبهشت – ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

محمد حسن ارجمند
نمایشگاه انفرادی
۲۳ اردیبهشت – ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

من هميشه در تلاش براى يافتن حقيقت پشت پرده بوده ام.
‏‎به عقيده من، حقيقت پشت پرده ضرورتاً تاريك است، يا اگر روشن باشد، به دلايلى تاريك،پنهان شده است.
‏‎‏inner يك صفت به معناى ‘درونى’ است.
‏‎ايده ى ابتدايى اينِر بعد از يك سفر/مكاشفه در من شكل گرفت. زمانى كه احساس كردم با ‘درونم’ رو به رو شدم.