بالای صفحه

هفت تیر، انتهای خیابان استاد نجات اللهی،
خیابان سمیه، خیابان پورموسی، پلاک ۳۰

+۹۸ ۲۱ ۸۸۸۰ ۹۸۰۸
نقشه

خانه ابژه
نمایشگاه گروهی
۲۳ خرداد تا ۲۱ شهریور، ۱۳۹۹

محسن فولاد پور، صدرا وجدانی، ذهره رحیمی، نرگس شاهرودی، ذهره کمساری،سام نیکمرام، پویا شفیعی، آزاده امینی، ثمن پورزنجانی، بابک سلیمانی، مریم کشمیری