بالای صفحه

هفت تیر، انتهای خیابان استاد نجات اللهی،
خیابان سمیه، خیابان پورموسی، پلاک ۳۰

+۹۸ ۲۱ ۸۸۸۰ ۹۸۰۸
نقشه

سازه‌ی داخلی یک قلب

این گروه بینا نسلی از هنرمندان، معماری را برای اهداف اخلالگرانه ی دیگری هدف قرار می دهند تا از طریق مکان، زمان و جغرافیای یکسان از نیروی های اجتماعی وسیع تری در زندگی ایرانی صحبت کنند. آثار آنها بیان همبستگی مشخصی از روایات سرکوب شده است که از طریق ساختن فضاهای جدید با ابزار متفاوت، زندگی در خانه های نا آشنا و معماری نامانوس، ذهن بیننده را درگیر میکند. با مرور دگرگونی های سیاسی و اجتماعی سال های گذشته میتوان گفت که فصل مشترک تمام خواست های اجتماعی آزادی است. آزادی در فضای عمومی همان چیزی است که برای به دست آوردن آن هنوز در تلاشیم و معماری در مفهوم سنتی اش ساختن مشترکات را ممکن و تفاوتها را کمرنگ میکند. هسته ی اصلی این همکاری، نمایشی متفاوت از وضع موجود است. این نمایشگاه حاصل همکاری سیزده هنرمند معاصر است که با استفاده از رسانه های مختلف از جمله ویدیو، مجسمه، طراحی و نقاشی به خلق آثار خود پرداخته اند. هر اثر بیان آزاد و تدابیر خاص خود را در برخورد با مفاهیم معماری، فضا و هندسه دارد.

شیرین قراویسکی

نمایشگاه گروهی : سوگل احدی، نازنین اهری پور، درسا بسیج، نجمه پاشایی، شیلا پیران، بی بی تبریزی، صراحی رفعتی، پانیذ سهرابی، کژال فخری، شیرین فخیم، سارا قدس، اوریا محمودی، آنیتا هاشمی مقدم