بالای صفحه

هفت تیر، انتهای خیابان استاد نجات اللهی،
خیابان سمیه، خیابان پورموسی، پلاک ۳۰

+۹۸ ۲۱ ۸۸۸۰ ۹۸۰۸
نقشه

شادی سلیمی

شادی سلیمی متولد ۱۳۷۹ کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر شیراز سال ۱۴۰۱ در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران