بالای صفحه

هفت تیر، انتهای خیابان استاد نجات اللهی،
خیابان سمیه، خیابان پورموسی، پلاک ۳۰

+۹۸ ۲۱ ۸۸۸۰ ۹۸۰۸
نقشه

شمایل ‎
نمایشگاه انفرادی
پروا کارخانه
۳۰ تير الی ۲۰ مرداد ، ١٤٠٢

ای آفتاب روشن ما را نگاهی از تو تمام است. این پرتره ها را کشیدم برای دیدن آن لحظه ای که نگاهمان در چشمان کسی می افتد. بعضی از نگاه ها آدم را اسیر میکند. آیا این شمایل بر روی دیوار،نگاه خواهند کرد؟
خیره خواهند شد به چشمان شما؟ اگر گفت و گویی باشد بین این دو، من کارم را تا به اینجا بد انجام نداده ام.
پروا کارخانه