بالای صفحه

هفت تیر، انتهای خیابان استاد نجات اللهی،
خیابان سمیه، خیابان پورموسی، پلاک ۳۰

+۹۸ ۲۱ ۸۸۸۰ ۹۸۰۸
نقشه

مشکلات پدری
نمايشگاه انفرادی
صراحی رفعتی
٣آذر-٢٤ آذر

کهن‌ الگویِ پدرِ منفی که فعال شد، کودک می‌تواند پدر را بابت هر مرضی در زندگی‌اش سرزنش کند. می‌تواند همه‌ی حسِ شرم، گناه و ناکامیِ لغزش‌هایش را به‌طور روانشناسانه گردنِ پدر اندازد. این خوشایندِ پدر نیست؛ زائد، ناموجه، ملامت‌آمیز و بی‌بهره می‌نماید

صراحی رفعتی