بالای صفحه

هفت تیر، انتهای خیابان استاد نجات اللهی،
خیابان سمیه، خیابان پورموسی، پلاک ۳۰

+۹۸ ۲۱ ۸۸۸۰ ۹۸۰۸
نقشه

مونا کلهرودیمتولد ۱۳۷۳،شیراز هستممجسمه سازی و نقاشی می کنم وتقریبا از دوران هنرستان به صورت جدی تر هنر را دنبال کردماولین نمایش گروهیم را تقریبا سال ۹۳ گذاشتماکنون در شمال ایران زندگی و کار می کنم

مونا کلهرودی
متولد ۱۳۷۳،شیراز هستم
مجسمه سازی و نقاشی می کنم و
تقریبا از دوران هنرستان به صورت جدی تر هنر را دنبال کردم
اولین نمایش گروهیم را تقریبا سال ۹۳ گذاشتم
اکنون در شمال ایران زندگی و کار می کنم