بالای صفحه

هفت تیر، انتهای خیابان استاد نجات اللهی،
خیابان سمیه، خیابان پورموسی، پلاک ۳۰

+۹۸ ۲۱ ۸۸۸۰ ۹۸۰۸
نقشه

پیمان کنجکاو

پیمان کنجکاو
پیمان کنجکاو متولد ۱۳۶۴، او در آثارش پیوندی میان نقاشی/طراحیِ آکادمیک و تکنولوژی برقرار می‌کند تا برای پیش‌برد ایده‌هاش از هر دو بهره بگیرد. در آثار پیشین او ردی از خاطرات نه چندان دور عصر پیدایش کامپیوتر در خانه‌ها را می‌بینیم که در آن‌ها هم از نگاه نقاشانه‌اش نکاسته بود. پیمان در نقاشی‌اش هم‌خانواده‌ی هنرمندانی چون جاستین مورتایمر است، البته با نگاهی امروزین‌تر و با وابستگی کمتر نسبت به نقاشی صرف در به اتمام رساندن اثر.
پیمان کنجکاو با چهار نقاشی/طراحی در نمایش گروهی «همشکلی» همراه «سو» بوده است.