بالای صفحه

هفت تیر، انتهای خیابان استاد نجات اللهی،
خیابان سمیه، خیابان پورموسی، پلاک ۳۰

+۹۸ ۲۱ ۸۸۸۰ ۹۸۰۸
نقشه

جاندار | نمايش انفرادی
آنیتا هاشمی مقدم
مجموعه ی معاصر سو | طبقه دوم
تاریخ: ۷ اردیبهشت تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

جاندار

.همه از مرگ می ترسند من از زندگی سمج خودم
! چقدر هولناک است وقتی که مرگ آدم را نمی خواهد و پس می‌زند

«کتاب «زنده بگور
نویسنده: صادق هدایت